CAM Corporation Viet Nam Co., Ltd

Mon to Fri - 09:00 to 05:00

Office

(84) 272 3715 756

Office
Mobile

(84) 903 601 612

Toll Free

Liên hệ chúng tôi

Tên*
Tên công ty
Địa chỉ email*
Tiêu đề*
Quan tâm:
Linh kiện JigLinh kiện khuônLinh kiện DieLinh kiện gá
Câu hỏi/ Bình luận
Tải lên các tập tin liên quan

 • Số điện thoại1Số điện thoại1(84) 272 3715 756
 • Số điện thoại 2Số điện thoại 2(84) 903 601 612
 • Địa chỉ email (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)Địa chỉ email (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)robin@camresources.net
 • Địa chỉ email (Tiếng Việt, Tiếng Anh)Địa chỉ email (Tiếng Việt, Tiếng Anh)nhung@camv.vn
 • Địa chỉ email (Tiếng Thái, Tiếng Anh)Địa chỉ email (Tiếng Thái, Tiếng Anh)jimmy@camresources.net
 • ĐỊA CHỈĐỊA CHỈA8 Đường số 1, Khu nhà xưởng Kizuna 2, Khu công nghiệp Tân Kim, Tỉnh Long An, Việt Nam.
 • Opening Days/HoursOpening Days/Hours
  Monday-Friday09:00-1700
  Saturday10:00-14:00
  SundayClosed