Office

(84) 272 3715 755

Office
Mobile

(84) 903 601 612

Toll Free

Liên hệ chúng tôi

  Tên*
  Tên công ty
  Địa chỉ email*
  Tiêu đề*
  Quan tâm:
  Linh kiện JigLinh kiện khuônLinh kiện DieLinh kiện gá
  Câu hỏi/ Bình luận
  Tải lên các tập tin liên quan

  • Số điện thoại 1Số điện thoại 1(+84) 272 3715 756
  • Số điện thoại 2Số điện thoại 2(+84) 909 128 934
  • Số điện thoại 3Số điện thoại 3(+84) 984 506 578
  • Số điện thoại 4Số điện thoại 4(+84) 931 240 013
  • Địa chỉ email (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)Địa chỉ email (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)robin@camresources.net
  • Địa chỉ email (Tiếng Việt, Tiếng Anh)Địa chỉ email (Tiếng Việt, Tiếng Anh)my@camv.vn
  • ĐỊA CHỈĐỊA CHỈA8 Đường số 1, Khu nhà xưởng Kizuna 2, Khu công nghiệp Tân Kim, Tỉnh Long An, Việt Nam.
  • Opening Days/HoursOpening Days/Hours
   Monday-Saturday09:00-17:00
   SundayClosed