CAM Corporation Viet Nam Co., Ltd

Mon to Fri - 09:00 to 17:00

Office

(84) 272 3715 756

Office
Mobile

(84) 903 601 612

Toll Free

Các thiết bị máy móc và kỹ thuật viên

Các linh kiện tính chính xác cao được sản xuất tại Việt Nam. Khả năng đáp ứng là kết quả của việc đưa vào những máy móc và những nhân viên kỹt huật giỏi nhất.

EDM Machines

Mã máy Nhà sản xuất Độ chính xác Đơn vị
AD32Ls Sodick +/-0.005 02
V35FH Mitsubishi +/-0.005 01

EDM Machines

Mã máy Nhà sản xuất Độ chính xác Đơn vị
AD32Ls Sodick +/-0.005 02
V35FH Mitsubishi +/-0.005 01

Wire Cut EDM Machines

Mã máy Nhà sản xuất Độ chính xác Đơn vị
ALN400Gs Sodick +/-0.005 01
U53i Makino +/-0.005 01
KD400ZL-A Kingred +/-0.010 01

Wire Cut EDM Machines

Mã máy Nhà sản xuất Độ chính xác Đơn vị
ALN400Gs Sodick +/-0.005 01
U53i Makino +/-0.005 01
KD400ZL-A Kingred +/-0.010 01

Những khả năng về phần mềm

 • Phần mềm Solidworks 2019 để tạo ra bản vẽ không gian ba chiều và các thiết kế điện cực
 • Phần mềm Solidcam có thể lập trình cho các máy phay
 • Phần mềm Mastercam có thể lập trình để cắt dây

Những khả năng về phần mềm

 • Phần mềm Solidworks 2019 để tạo ra bản vẽ không gian ba chiều và các thiết kế điện cực
 • Phần mềm Solidcam có thể lập trình cho các máy phay
 • Phần mềm Mastercam có thể lập trình để cắt dây

Grinding Machines

Mã máy Nhà sản xuất Độ chính xác Đơn vị
PFG-2045AH Perfect +/-0.001 02
LSG-618S China Jiangsu +/-0.001 04
KSG-618M Kent +/-0.001 02
KGS618 China Jiangsu +/-0.001 01

Grinding Machines

Mã máy Nhà sản xuất Độ chính xác Đơn vị
PFG-2045AH Perfect +/-0.001 02
LSG-618S China Jiangsu +/-0.001 04
KSG-618M Kent +/-0.001 02
KGS618 China Jiangsu +/-0.001 01

Other Machines

Model Maker Accuracy Units
VM1103HL Neway +/-0.010 01
VMP-40A Feeler +/-0.010 01
PMS16-C Jingdiao +/-0.005 01

Other Machines

Model Maker Accuracy Units
VM1103HL Neway +/-0.010 01
VMP-40A Feeler +/-0.010 01
PMS16-C Jingdiao +/-0.005 01

Xử lí nhiệt

 • Tất cả các linh kiện chính xác hoàn thành thì được xử lí nhiệt một cách cẩn thận dựa theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
 • Quá trình kiểm soát này làm tăng lên độ cứng, khả năng chống mài mòn, biến dạng và làm giảm sự giòn của chúng trong quá trình sử dụng.
 • Các ứng dụng xử lý nhiệt thông thường bao gồm làm cứng, tôi và Sub-Zero.
 • Tất cả các linh kiện đã được xử lý nhiệt sau đó được kiểm tra bởi máy đo độ cứng để xác nhận độ cứng và sức bền của vật liệu.

Xử lí nhiệt

 • Tất cả các linh kiện chính xác hoàn thành thì được xử lí nhiệt một cách cẩn thận dựa theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
 • Quá trình kiểm soát này làm tăng lên độ cứng, khả năng chống mài mòn, biến dạng và làm giảm sự giòn của chúng trong quá trình sử dụng.
 • Các ứng dụng xử lý nhiệt thông thường bao gồm làm cứng, tôi và Sub-Zero.
 • Tất cả các linh kiện đã được xử lý nhiệt sau đó được kiểm tra bởi máy đo độ cứng để xác nhận độ cứng và sức bền của vật liệu.