Office

(84) 272 3715 755

Office
Mobile

(84) 903 601 612

Toll Free

Thử nghiệm & quản lý QC

Trang thiết bị của chúng tôi được trang bị các
thiết bị kiểm tra hiện đại đểđảm bảo độ chính
xác của sản phẩm với dung sai gần bằng không.

Mỗi sản phẩm linh kiện đều được chúng
tôi kiểm tra kỹ lưỡng về sự phù hợp trước
khi giao đến khách hàng.

Measuring Microscope

Maker : Sinowon X/Y axis : 300 X 200
Model No: iMS3020 Accuracy : +/- 0.002

Measuring Microscope

Maker : Sinowon X/Y axis : 300 X 200
No: iMS3020 Accuracy : +/- 0.002

Measuring Microscope

Maker : OLYMPUS X/Y axis : 200 X 200
Model No: STM7-CS200 Accuracy : +/- 0.002

Measuring Microscope

Maker : OLYMPUS X/Y axis : 200 X 200
No: STM7-CS200 Accuracy : +/- 0.002

Print

Hardness Tester

Maker : Mikrometry
Model No: DoHR150A
Accuracy :

Height Gauge

Maker : Mitutoyo
Model No: C150XB
Accuracy : +/- 0.001

Height Gauge

Maker : Mikrometry
Model No: DHG-050P
Accuracy : +/- 0.001

Hardness Tester

Maker : Mikrometry
No: DoHR150A

Height Gauge

Maker : Mitutoyo
No: C150XB Accuracy : +/- 0.001

Height Gauge

Maker : Mikrometry
No: DHG-050P Accuracy : +/- 0.001

1. Khử từ

2. Phun chống sét

3. Sản phẩm được gói muốt

4. Dán nhãn sản phẩm

5. Đối chiếu lại số lượng sản
phẩm trước khi đóng thùng

6. Đóng thùng sản phẩm

7. Giao hàng đúng thời hạn

8. Giao hàng với niềm tự hào

1. Khử từ

2. Phun chống sét

3. Sản phẩm được gói muốt

4. Dán nhãn sản phẩm

5. Đối chiếu lại số lượng sản
phẩm trước khi đóng thùng

6. Đóng thùng sản phẩm

7. Giao hàng đúng thời hạn

8. Giao hàng với niềm tự hào