Office

(84) 272 3715 755

Office
Mobile

(84) 903 601 612

Toll Free

Specialise in Precision
Mold Components

Slider
ICON2-2

เครื่องมือมีประสิทธิภาพ
ในการตัดระดับสูงสุด

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และความเชี่ยวชาญในการให้บริการเครื่องมือที่มีความแม่นยํา ช่วยตอบสนองความต้องการของคุณได้

w-02

บริการทันสมัย
ของ EDM

มีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ CAD / CAM ที่ทันสมัยที่สุด และเทคโนโลยี EDM ล่าสุด ช่วยในการสร้างเครื่องมือคุณภาพสูงสุด

w-03

ขึ้นชื่อในเรื่องของ
การส่งของตรงเวลา

ระบบจัดการในการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา (OTD) ทําให้เรามีชื่อเสียงในการรับสินค้าให้คุณเมื่อคุณต้องการ

Untitled-29

แข่งขันเรื่อง
ของราคาได้

การย้ายฐานการผลิต CAM ไปยังเวียดนาม และจัดตั้งบริษัท CAM Corporation Viet Nam Co., Ltd สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับลูกค้าของเรา

มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ส่วนประกอบแม่พิมพ์โลหะ ที่กําหนดเอง

■ Jig Components
■ Die Components
■ Mold Components

Specializes in
Custom Mold Components

Jig Components

Die Components

Mold Components

บริษัท CAMV มีความแม่นยาในการขึ้นรูป, การตัดลวด และการบด เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์มีความแม่นยา และชิ้นส่วนเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดทางวิศวกรรมของผู้ใช้ เรามีการอัพเกรดเครื่องจักร และใช้เครื่องจักรใหม่ล่าสุด และมีการตรวจสอบจุดทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเอง ของเรานั้นมีความแม่นยา และวัสดุที่ใช้มีความแตกต่างกันในการใช้งานด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมเครื่องจักรที่มีมาตรฐานระดับโลกของเรา บริษัท CAMV จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ CAD / CAM ขั้นสูงสุด และใช้เทคโนโลยี EDM รุ่นล่าสุด เพื่อเป็นการยืนยันในการพัฒนาด้านการผลิต CAMV เป็นบริษัทต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง Certificate of Science & Technology Enterprise จากคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Long An กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2020

บริษัท CAMV มีความมั่นใจว่าชิ้นส่วนเครื่องมือที่ผลิตนั้นมีความแม่นยา มีการผลิตตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และมีการตกแต่งขั้นสูงสุด โดยจะใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดและคาร้องขอของลูกค้า โดยชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเอง เมื่อทาเสร็จแล้วจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาข้อผิดพลาดเล็กน้อย และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเองนั้นมีความแข็งแรง มีขนาดที่แม่นยา และมีการเคลือบผิวที่มีคุณภาพ เพื่อให้ส่วนประกอบของชิ้นส่วนแม่พิมพ์มีความแม่นยา ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนั้น จะทาการล้างกาลังของแม่เหล็กออกอย่างระมัดระวัง, เคลือบป้องกันสนิม, ทาโฟมกันรอย, ติดฉลาก และบรรจุกล่องสาหรับการจัดส่งทันเวลา โดยบริษัทจะเลือกใช้ขนส่งที่เชื่อถือได้ และเป็นที่เชื่อถือทั่วโลก

บริษัท CAMV ในฐานะผู้นาในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเอง ที่มีความแม่นยา พนักงานได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี, มีความชานาญ, ทุ่มเท และมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานเครื่องจักรขั้นสูง, โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด และมีเครื่องมือทดสอบควบคุมคุณภาพที่มีความแม่นยาทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันในโรงงานของเรา ทีมงานของเราประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูงเช่น ฝ่ายการจัดการ, หัวหน้างาน และคนคุมเครื่องจักร มีการยกระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง, โดยผ่านการฝึกอบรมภายในบริษัท โดยจะดาเนินการอย่างสม่าเสมอเพื่อรักษามาตรฐานการผลิตสูงสุด บริษัท CAMV เชื่อมั่นในบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ได้ ทาให้มั่นใจว่าเรายังคงแข่งขันด้านต้นทุนได้อยู่เสมอ ดังนั้นการประหยัดต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเองที่มีความแม่นยา จะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าของเรา

เพื่อเป็นการยืนยันในการพัฒนาด้านการผลิต CAMV เป็นบริษัทต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง Certificate of Science & Technology Enterprise จากคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Long An กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2020

บริษัท CAMV มีความมั่นใจว่าชิ้นส่วนเครื่องมือที่ผลิตนั้นมีความแม่นยา มีการผลิตตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และมีการตกแต่งขั้นสูงสุด โดยจะใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดและคาร้องขอของลูกค้า โดยชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเอง เมื่อทาเสร็จแล้วจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาข้อผิดพลาดเล็กน้อย และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเองนั้นมีความแข็งแรง มีขนาดที่แม่นยา และมีการเคลือบผิวที่มีคุณภาพ เพื่อให้ส่วนประกอบของชิ้นส่วนแม่พิมพ์มีความแม่นยา ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนั้น จะทาการล้างกาลังของแม่เหล็กออกอย่างระมัดระวัง, เคลือบป้องกันสนิม, ทาโฟมกันรอย, ติดฉลาก และบรรจุกล่องสาหรับการจัดส่งทันเวลา โดยบริษัทจะเลือกใช้ขนส่งที่เชื่อถือได้ และเป็นที่เชื่อถือทั่วโลก

บริษัท CAMV ในฐานะผู้นาในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเอง ที่มีความแม่นยา พนักงานได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี, มีความชานาญ, ทุ่มเท และมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานเครื่องจักรขั้นสูง, โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด และมีเครื่องมือทดสอบควบคุมคุณภาพที่มีความแม่นยาทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันในโรงงานของเรา ทีมงานของเราประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูงเช่น ฝ่ายการจัดการ, หัวหน้างาน และคนคุมเครื่องจักร มีการยกระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง, โดยผ่านการฝึกอบรมภายในบริษัท โดยจะดาเนินการอย่างสม่าเสมอเพื่อรักษามาตรฐานการผลิตสูงสุด บริษัท CAMV เชื่อมั่นในบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ได้ ทาให้มั่นใจว่าเรายังคงแข่งขันด้านต้นทุนได้อยู่เสมอ ดังนั้นการประหยัดต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่กาหนดเองที่มีความแม่นยา จะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าของเรา